Oddziały Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego

Świadczą usługi z zakresu opieki, pielęgnacji i rehabilitacji oraz leczenia chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

Kierownik ZOL: Bogusława Gzubicka
Sekretariat ZOL: Urszula Burdukiewicz

Telefony

Dyżurka Pielęgniarek
Bogusława Gzubicka (Kierownik ZOL) +48 571 306 311

e-Rejestracja


Teraz możesz zapisać się online poprzez e-Rejestrację w ramach programu e-Psychiatria.

Przejdź do e-Rejestracji
Wyświetl większą mapę