Struktura centrum:

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej

i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży 10D

Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej:

Oddział Psychiatryczny (całodobowy) dla Dzieci i Młodzieży 5B

 

 

Telefony:

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

571 306 436

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

571 306 367

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży 10D

571 306 346

Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej:

Oddział Psychiatryczny (całodobowy) dla Dzieci i Młodzieży 5B

571 306 307