Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 10. Opieki duszpasterskiej.
 11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

ul. Płocka 11/13

01-231 Warszawa

Departament ds. Zdrowia Psychicznego

kancelaria@rpp.gov.pl

(22) 532 82 50

Rzecznik Praw Pacjenta

Szpitala Psychiatrycznego

Pan Tomasz Juraszek

t.juraszek@rpp.gov.pl

734 117 359

 

 

 W sprawach dot. leczenia uzależnień

należy kontaktować się z Departamentem

ds. Zdrowia Psychicznego

psychiatria@rpp.gov.pl