Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00

 

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież potrzebujący kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji w całodobowym oddziale psychiatrycznym.

W ramach oddziału prowadzona jest szkoła, która jest zlokalizowana na terenie szpitala. Nasi pacjenci realizują obowiązek szkolny z zakresu szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej ogólnokształcącej.

Obejmujemy opieką dzieci i młodzież w wieku od 7 do 21 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole średniej.

Do oddziału przyjmujemy dzieci i młodzież z takimi problemami jak:

- zaburzenia nastroju

- lęki,

- trudności w kontaktach z rówieśnikami,

- problemy w regularnym uczęszczaniu do szkoły,

- niechęć do nauki oraz trudności w koncentracji,

- zaburzenia psychotyczne bez zachowań agresywnych,

- problemy z samoakceptacją.

Program terapeutyczny nie obejmuje leczenia zaburzeń odżywiania, uzależnień oraz upośledzenia umysłowego.

W oddziale zapewniamy:

- psychoterapię indywidualną, grupową, oraz rodzinną,

- terapię zajęciową,

- psychoedukację,

- farmakoterapię,

- społeczność terapeutyczną

Zasady przyjęć:

Do oddziału pacjenci są przyjmowani na podstawie ważnego skierowania od lekarza psychiatry, pediatry lub rodzinnego.

Przyjęcie do oddziału jest dobrowolne i odbywa się w trybie planowym.

Prosimy o kontakt z oddziałem pod numerem telefonu 571306346 w celu ustalenia terminu konsultacji kwalifikacyjnej do przyjęcia do oddziału.

Konsultacje prowadzone są w poniedziałki i środy od godziny 9.00. Uczestniczą w nich pacjent wraz z z opiekunem prawnym, psychiatra oraz psycholog. Jeżeli pacjent spełnia kryteria przyjęcia do oddziału podejmowana jest decyzja o planowym terminie przyjęcia.

 

W razie pytań zachęcamy do telefonicznego kontaktu z oddziałem. 

 

Kierownik oddziału: Urszula Stańko-Osuch
Z-ca kierownika:
Piel.koordynująca: Lucyna Bednarz 

Telefony

Dyżurka Pielęgniarek +48 571 306 346  

e-Rejestracja


Teraz możesz zapisać się online poprzez e-Rejestrację w ramach programu e-Psychiatria.

Przejdź do e-Rejestracji

Pliki do pobrania:

Ulotka Oddziału
Wyświetl większą mapę