RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Klauzula informacyjna korespondencja ze szpitalem

Klauzula informacyjna dla pacjenta Centrum Zdrowia Psychicznego CZP

Klauzula informacyjna kandydata do pracy

Ochrona Danych Osobowych

Monitoring

Zgłoszenie Naruszeń