Witaj na portalu konsorcjalnym programu e-Psychiatria

Projekt pn. E-psychiatria – rozwój elektronicznych systemów gromadzenia i udostępniania danych oraz procesu elektronicznej obsługi pacjenta wybrany do dofinansowania.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 09 listopada 2016 r., pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2946/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie) (Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15).

Do dofinansowania zostało wybranych 16 projektów, których wartość całkowita wynosi 44 694 705,23 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 36 962 501,38 PLN.

Wniosek pn. E-psychiatria – rozwój elektronicznych systemów gromadzenia i udostępniania danych oraz procesu elektronicznej obsługi pacjenta będzie realizowany na terenie województwa dolnośląskiego, na terenie 3 szpitali:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. 1000-lecia 30, 59-700 Bolesławiec

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży, ul. Wołowska nr 9, 51-116 Wrocław

Całkowity wartość projektu 6 557 275,60 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania to 5 473 719,72, uzyskując 54 pkt. co ulokowało nas na trzecim miejscu w rankingu.

Placówki partnerskie biorące udział w programie:

e-Rejestracja

Tutaj umówisz się na wizytę bez długiego oczekiwania w kolejkach.

Badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje neurologiczne oraz psychiatryczne.

e-Wyniki

Tutaj w łatwy i szybki sposób sprawdzisz swoje wyniki online.

Badania laboratoryjne krwi (medyczne, analityczne), badania diagnostyczne (EEG, EKG, USG), spirometria.