Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Kwalifikację pacjentów do rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeprowadza się na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, dysfunkcji układu nerwowego i oceny stopnia inwalidztwa.

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych wynosi od 3 tygodni do 16 tygodni.

W oddziale realizowane są usługi medyczne m.in. w zakresie:

Następstw zawałów mózgu,

Następstw chorób zapalnych mózgu,

Następstw urazów głowy,

Zaniki mięśniowe,

Przykurcz mięśni,

Niedowład połowiczy,

Porażenie czterokończynowe,

Porażenie jednokończynowe.

W oddziale tym odbywa się rehabilitacja, której program obejmuje rehabilitację fizyczną, rehabilitację psychiczną, edukację zdrowia.

Kierownik oddziału: Adam Frąckiewicz
Z-ca kierownika:
Piel.oddziałowa: Halina Kowalik

Telefony

Dyżurka Pielęgniarek +48 571 306 403

e-Rejestracja


Teraz możesz zapisać się online poprzez e-Rejestrację w ramach programu e-Psychiatria.

Przejdź do e-Rejestracji
Wyświetl większą mapę