Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Hospitalizowani są pacjenci, którym udziela się świadczeń w trybie nagłym i planowym. Obejmują one proces diagnostyczno- terapeutyczny od chwili przyjęcia pacjenta na Oddział do momentu wypisu.

Hospitalizacja obejmuje:

kwalifikację do leczenia psychiatryczne,

badania diagnostyczne,

terapię zleconą przez lekarza oraz profilaktykę i pielęgnację niezbędną w toku leczenia.

Świadczenia całodobowe stacjonarne psychiatryczne dla dzieci i młodzieży obejmują diagnostykę i leczenie dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia.

W oddziale realizowane są świadczenia w ramach diagnostyki psychiatrycznej i psychologicznej w zakresie:

zaburzeń rozwoju emocjonalnego,

zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych,

trudności i zaburzeń okresu adolescencji,

zaburzeń psychotycznych oraz farmakoterapii, psychoterapii grupowej, indywidualnej, terapii systemowej rodzinnej.

Kierownik Oddziału: Ewa Ratajczak
Lekarz psychiatra: Adam Wolnica
Piel.oddziałowa: Monika Szymków

Telefony

Dyżurka Pielęgniarek +48 571 306 307

e-Rejestracja


Teraz możesz zapisać się online poprzez e-Rejestrację w ramach programu e-Psychiatria.

Przejdź do e-Rejestracji
Wyświetl większą mapę