Procedura przyjęcia do Szpitala:

  1. Izba przyjęć jest punktem przyjęć pacjentów zgłaszających się do szpitala, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
  2. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia w izbie przyjęć powinni posiadać: skierowanie do szpitala, dowód tożsamości, książeczkę ubezpieczeniową lub inny dokument stwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia.
  3. Lekarz izby przyjęć udziela świadczeń zdrowotnych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadkach nagłych i stanach zagrożenia życia. O ocenie stanu pacjenta decyduje lekarz dyżurny specjalista psychiatra.
  4. W przypadku gdy nie ma bezwzględnej konieczności hospitalizacji termin przyjęcia uzgadniany jest z pacjentem, który wpisywany jest na listę oczekujących.
  5. Przyjęcia planowe są realizowane z listy pacjentów oczekujących prowadzonej zgodnie z aktualnymi unormowaniami prawnymi.
  6. W przypadkach niezakwalifikowania pacjenta uprawnionego, ze skierowaniem wystawionym przez lekarza, do leczenia szpitalnego, lekarz dyżurny izby przyjęć udziela pacjentowi specjalistycznej porady ambulatoryjnej i określa dalsze postępowanie diagnostyczno-lecznicze.
  7. Pacjenci zakwalifikowani do umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym decyzją Urzędu Marszałkowskiego są przyjmowani zgodnie z listą oczekujących, po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem ZOL.

Lekarz koordynujący: Wojciech Donotek
Pielęgniarka oddziałowa: Aneta Nanaszko

Telefony

Izba Przyjęć +48 571 306 316
Lekarz dyżurny (po 15:00) +48 571 306 407
Izba Przyjęć - gab. lek. +48 571 306 384
Izba Przyjęć - lekarz dyż. +48 571 306 370

e-Rejestracja


Teraz możesz zapisać się online poprzez e-Rejestrację w ramach programu e-Psychiatria

Przejdź do e-Rejestracji
Wyświetl większą mapę