Oddziały Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego

Świadczą usługi z zakresu opieki, pielęgnacji i rehabilitacji oraz leczenia chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

Kierownik oddziału: Bogusława Gzubicka
Z-ca kierownika:
Piel.oddziałowa: Lidia Horochowska

Telefony

Dyżurka Pielęgniarek +48 571 306 362

e-Rejestracja


Teraz możesz zapisać się online poprzez e-Rejestrację w ramach programu e-Psychiatria.

Przejdź do e-Rejestracji
Wyświetl większą mapę