Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Świadczenia przeznaczone dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego po:

urazach;

zabiegach operacyjnych;

zaostrzeniach chorób przewlekłych - którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Lekarz oddziału rehabilitacyjnego po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowań i dokumentacji medycznej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych wynosi od 3 do 6 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed w popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego pacjenta w okresie sprawozdawczym.

W oddziale tym odbywa się rehabilitacja, której program obejmuje rehabilitację fizyczną, rehabilitację psychiczną, edukację zdrowia.

Kierownik oddziału: Adam Frąckiewicz
Z-ca kierownika:
Piel.oddziałowa: Halina Kowalik

Telefony

Dyżurka Pielęgniarek +48 571 306 403

e-Rejestracja


Teraz możesz zapisać się online poprzez e-Rejestrację w ramach programu e-Psychiatria.

Przejdź do e-Rejestracji
Wyświetl większą mapę