Oddział Dzienny Psychiatryczny

1. Charakterystyka świadczeń udzielanych na Oddziale:

• forma leczenia pośrednia i integrująca całodobową opieką stacjonarną prowadzoną przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz opiekę ambulatoryjną w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu,

• oferta opieki przeznaczona dla pacjentów:

po hospitalizacji całodobowej,

z pogorszeniem stanu psychicznego w trakcie leczenia ambulatoryjnego;

wymagających diagnostyki i wdrożenia programu terapeutycznego,

przewlekle chorych wymagających rehabilitacji psychospołecznej.

2. Profil terapeutyczny Oddziału Dziennego Psychiatrycznego:

Schizofrenia i inne psychozy,

Zaburzenia afektywne,

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych,

Organiczne zaburzenia psychiczne,

Zaburzenia nerwicowe,

Zespoły behawioralne.

3. Kompleksowy program diagnostyczno-terapeutyczny Oddziału Dziennego Psychiatrycznego:

Specjalistyczna opieka lekarska psychiatryczna i ogólnomedyczna,

Psychoterapia grupowa i indywidualna z zastosowaniem psychoterapii psychodynamicznej, systemowej i wspierającej,

Leczenia metodami psychofarmakoterapii,

Diagnostyka psychologiczna przy użyciu testów,

Specjalistyczna opieka pielęgniarska,

Opieka terapeutów zajęciowych z wykorzystaniem metod arteterapii, terapii zajęciowej,

Diagnostyka laboratoryjna i pracowniana: EEG, RTG, TK, EEG,

Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Bolesławcu i Zespołem Leczenia Środowiskowego.

Kierownik oddziału: Krystian Antoniewicz
Z-ca kierownika:
Piel.oddziałowa: Dorota Nakonieczna

Telefony

Dyżurka Pielęgniarek +48 571 306 329

e-Rejestracja


Teraz możesz zapisać się online poprzez e-Rejestrację w ramach programu e-Psychiatria.

Przejdź do e-Rejestracji
Wyświetl większą mapę