Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci Młodzieży

Zmiany pracy w Poradniach Specjalistycznych oraz Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
16/03/2020
Tu uzyskasz pomoc w trakcie pandemii koronawirusa
07/04/2020

Informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. w na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu rozpoczyna działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci Młodzieży, w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

Psychologowie i psychoterapeuci Ośrodka oferują:• pełną diagnostykę psychologiczną,

• psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,

• wsparcie psychologiczne i środowiskowe

Telefon do rejestracji w godzinach 8:00- 15:00:

571 306 436

Aktualnie w związku ze stanem epidemiologicznym oferujemy wsparcie telefoniczne oraz on-line.