Zmiany pracy w Poradniach Specjalistycznych oraz Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

Laboratorium czasowo wstrzymuje wykonywanie badań dla pacjentów komercyjnych
16/03/2020
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci Młodzieży
06/04/2020

UWAGA

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministra Zdrowia wprowadzamy następujące zmiany w pracy poradni:

• rejestracja wyłącznie telefoniczna

• o zasadności wizyty w poradni decyduje lekarz po uprzednim kontakcie telefonicznym z Pacjenta

• potrzebę recept do kontynuacji leczenia zgłaszamy wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 571 306 367

Pacjenci chcący skorzystać z Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 571 306 363

UWAGA

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministra Zdrowia wprowadzamy następujące zmiany w pracy Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia:

• rejestracja wyłącznie telefoniczna

• o zasadności wizyty w poradni decyduje personel udzielający świadczeń medycznych, po uprzednim kontakcie telefonicznym Pacjenta

Numery telefonu do kontaktu:

571 306 336 lub 571 306 420