Tu uzyskasz pomoc w trakcie pandemii koronawirusa

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci Młodzieży
06/04/2020
Dziękujemy wam!
14/04/2020

Tu uzyskasz pomoc w trakcie pandemii koronawirusa


Ogłoszenie przez WHO stanu pandemii skutkuje nagłym wzrostem lęku. Poziom lęku może się zmieniać w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Praca ze skutkiem lęku leży w zakresie naszych zawodowych kompetencji.

Ograniczenie epidemiologiczne szybko powoduje wzrost frustracji, a w konsekwencji zarówno reakcje depresyjne jak i agresywne. Praca z depresją i agresją leży również w zakresie naszych zawodowych kompetencji.


Zespół udziela także bezpłatnego psychologicznego wsparcia osobom pracującym w obszarze walki z pandemią.

Pomoc i wsparcie dla wszystkich, którzy jej potrzebują:

• Prosimy o przygotowanie danych osobowych i aktualnego miejsca pobytu

• W razie potrzeby możliwość konsultacji za pomocą aplikacji WhatsApp