RODO

RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Ochrona Danych Osobowych

Monitoring

Zgłoszenie Naruszeń