Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 10. Opieki duszpasterskiej.
 11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Przyjmuje interesantów, w każdą środę od 22 sierpnia 2018 roku

(oprócz ostatniej środy miesiąca)

w godz. 8:00-16:00

w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Pawilon nr VI, parter, Oddział Dzienny

(Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego)

Halina Zdral

+48 571 306 391