Zakończenie I etapu modernizacji naszego szpitala.

Nowy aparat EEG w naszym szpitalu.
07/06/2018
50-lecie pracy Pani Teresy Dubickiej
05/03/2019

Zakończenie I etapu modernizacji naszego szpitala.

Uroczystość z okazji zakończenia I etapu modernizacji Kuchni Szpitala w ramach realizacji projektu, stanowiącego niepodzielną całość pn. : OPTYMALIZACJA UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO SZPITALNEJ KUCHNI Z UWZGLĘDNIENIEM ODZYSKU CIEPŁA, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu optymalizację układu technologicznego kuchni szpitalnej, wraz z zakupem, dostawą oraz montażem wyposażenia i urządzeń technologicznych w Pawilonie nr III Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Aleja Tysiąclecia 30 dz. nr 27/38.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski:

"Szpital ma doskonałe warunki do lecznictwa psychiatrycznego i psychosomatycznego. Prowadzi siedem oddziałów leczniczych, Zakład Opiekuńczo–Leczniczy, trzy poradnie, laboratorium analityczne, pracownie RTG, EKG i EEG. Nowoczesna kuchnia to kolejna inwestycja, która będzie miała wpływ na komfort leczących się tutaj pacjentów, ale również obsługującego ich personelu"

Całkowity koszt realizacji 2 318 470,00 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW we Wrocławiu o Jelenia Góra – pożyczka : 1 467 500,00 zł

WFOŚiGW we Wrocławiu o Jelenia Góra – dotacja: 489 100,00 zł

WSDNiPCh w Bolesławcu - środki własne : 361 870,00 zł