Nowy aparat EEG w naszym szpitalu.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia
27/01/2015
Zakończenie I etapu modernizacji naszego szpitala.
29/06/2018

Nowy aparat EEG w naszym szpitalu.

Nasz szpital zakupił nowy aparat EEG. W zakupie sprzętu wraz z oprogramowaniem pomógł samorząd województwa.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski:

"Stare urządzenie, którym posługiwano się w szpitalu od lat, niestety odmówiło posłuszeństwa. Jego naprawa nie była już opłacalna, stąd decyzja o wsparciu zakupu nowego w kwocie blisko 60 tysięcy złoty. Sprzęt będzie wykorzystywany zarówno na potrzeby poradni, jak i szpitalnych oddziałów."

Zakres działalności Szpitala obejmuje świadczenie usług na rzecz pacjentów między innymi Poradni Neurologicznej obsługującej około dwa tysiące sześciuset pacjentów z obszaru powiatu bolesławieckiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego. Zarówno pacjenci poradni jak i szpitala wymagają przeprowadzenia szeregu zaawansowanych badań diagnostycznych. Do najczęściej diagnozowanych należą pacjenci Poradni Neurologicznej, oddziałów psychiatrycznych, Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej, Oddziału Psychosomatycznego, jak również młodzieży z sekcji sportowej TOP Bolesławiec, sportów walki i sekcji bokserskiej. Miesięczna ilość dotychczas wykonywanych badań wynosiła ok. 100 z uwagi na możliwości starego sprzętu.