Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podarowała ponownie Szpitalowi darowiznę w postaci 7 sztuk puf

Inauguracja „Nursing Now” Polska
17/02/2020
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego dotycząca odwiedzin pacjentów
05/03/2020

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podarowała Szpitalowi darowiznę w postaci 7 sztuk puf. Darowizna przeznaczona została na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Dzięki pomocy Fundacji mogliśmy stworzyć naszym małym pacjentom przyjazne warunki do spędzania czasu podczas pobytu w Szpitalu.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.