Decyzja Wojewody Dolnośląskiego dotycząca odwiedzin pacjentów