Wykaz ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
12/05/2021
Życzenia z okazji Dnia Mamy
26/05/2021
 

Szanowni Państwo,

w trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany epidemią, która to w znaczny sposób zaburzyła relacje międzyludzkie, osłabiła odporność psychiczną i społeczną dzieci oraz młodzieży, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc. W przesłanym do Państwa piśmie znajduje się lista Ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego, które udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież mogą skorzystać ze świadczeń oferowanych przez wskazane podmioty nieodpłatnie i bez skierowania lekarskiego. Dzięki uzyskaniu szybkiej pomocy można zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia psychicznego pacjenta i uniknąć hospitalizacji, która jest trudnym doświadczeniem dla młodej osoby.

 

Z wyrazami szacunku

Dominik Krzyżanowski

Dyrektor Departamentu Zdrowia