Psychologowie i psychoterapeuci Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Kamila Weigt

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bolesławcu

specjalista z psychologii klinicznej, psychoterapeuta certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

superwizor apl. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

            Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła kurs terapii systemowej organizowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we Wrocławiu oraz kurs psychodynamiczny organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Bogdana de Barbaro. Odbyła staż kliniczny na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2014 r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a od 2019 r. jest superwizorem aplikantem PTP. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  Sekcji Naukowej Psychoterapii Sekcji Terapii Rodzin.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, warsztatach i seminariach.

           Z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w pracy w oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży Wojewódzkiego Szpitala w Bolesławcu, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Z doświadczeniem w pracy na oddziale paliatywnym oraz psychosomatycznym. Wieloletni biegły sądowy m.in. w sprawach rodzinnych i nieletnich. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu oraz Wrocławskim Instytutem Psychoterapii. Koordynator psychologów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.

           Pracuje w nurcie psychodynamicznym oraz prowadzi systemową terapię rodzin i par.


Anna Kiedel

specjalista z psychologii klinicznej, psychoterapeuta certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

            Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła kurs terapii systemowej organizowany przez Ambulatorium Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kurs psychoterapii psychodynamicznej organizowany przez Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła staż kliniczny w Oddziale Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Ambulatorium Terapii Rodzin  oraz Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii Sekcji Terapii Rodzin.

           Zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w oddziałach psychiatrii ogólnej, oddziale psychiatrii sądowej, oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży Szpitala Wojewódzkiego w Bolesławcu, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Mlodzieży w Bolesławcu. Wieloletni biegły sądowy także w sprawach rodzinnych i nieletnich.

           Pracuje w nurcie psychodynamicznym z dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi terapię rodzinną oraz psychoterapię grupową młodzieży.


Anna Zalewska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji

Koordynator psychoterapii na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży

           Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, studium dla psychologów ”Opiniowanie psychologiczno- sądowe w sprawach z udziałem dzieci” w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz całościowy kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Obecnie w trakcie kursu Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

           Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. Swoja pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej.

           Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu na oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz w Przychodni „Green Surgery” w Londynie. Posiada również doświadczenie pracy w placówkach oświatowych.

           Obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz na oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży.

           Jest koordynatorem psychoterapii na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.


Aleksandra Rzeźwicka

psycholog, pedagog specjalny, terapeuta EMDR

Koordynator ds. pacjentów w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

          Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studia magisterskie  z zakresu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Członek PTTEMDR. Terapeuta SI.

          Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne poprzez udział w szkoleniach warsztatach i konferencjach. Swoja pracę poddaje regularnej superwizji.

          Swoje doświadczenie zdobyła pracując z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach w Warszawie. Pracowała z osobami w kryzysie i traumie prowadząc terapię EMDR i wsparcie. Prowadziła zajęcia ze studentami w APS w Warszawie.

          Obecnie pracuje w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Prowadzi diagnozę psychologiczną, wsparcie psychologiczne, terapię EMDR. Jest koordynatorem ds. pacjentów w Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.


Aleksandra Rzeźwicka

psycholog, pedagog specjalny, terapeuta EMDR

Koordynator ds. pacjentów w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

           Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studia magisterskie  z zakresu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Członek PTTEMDR. Terapeuta SI.

           Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne poprzez udział w szkoleniach warsztatach i konferencjach. Swoja pracę poddaje regularnej superwizji.

           Swoje doświadczenie zdobyła pracując z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach w Warszawie. Pracowała z osobami w kryzysie i traumie prowadząc terapię EMDR i wsparcie. Prowadziła zajęcia ze studentami w APS w Warszawie.

           Obecnie pracuje w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Prowadzi diagnozę psychologiczną, wsparcie psychologiczne, terapię EMDR. Jest koordynatorem ds. pacjentów w Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.


Małgorzata Makowska

psychoterapeuta

           Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Bogdana de Barbaro.

Obecnie jest w trakcie kursu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie analityczno – dynamicznym organizowanego przez Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.

           Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

           Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu a także w trakcie odbytych staży w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

           Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą a także w pracy z rodzinami. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Terapii rodzin.


Karolina Hećko

psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta

           Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

           Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracowała w Wojskowej Pracowni Psychologicznej, Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Bolesławcu,  oraz w niemieckim stowarzyszeniu Kulturfenstrer działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Aktualnie pracuje na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu gdzie zajmuje się diagnoza psychologiczną, wsparciem psychologicznym, psychoedukacja oraz prowadzi psychoterapie w nurcie poznawczo- behawioralnym.  Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, poddaje się regularnej superwizji.


Sebastian Maciejewski

psycholog, psychoterapeuta

           Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w krótkoterminowej psychoterapii poznawczo- behawioralnej na Exeter University w Wielkiej Brytanii. Obecnie szkoli się w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie.

           Od 20 lat pracuje w obszarze zdrowia psychicznego, głównie z pacjentami doświadczającymi depresji, zaburzeń lękowych i uzależnień. Pracował w szpitalach psychiatrycznych i poradniach, m.in. w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis” , w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza iluzją” w Warszawie oraz Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zdobył również 5-letnie doświadczenie w programie brytyjskiej służby zdrowia dotyczącym poprawy dostępności do psychoterapii – Improving Access to Psychological Therapies.

           Obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na oddziale psychiatrycznym oraz w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

           Od 2006 r.  jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (BPS). Pracuje w zgodzie z kodeksem etycznym i podlega regularnej superwizji zgodnie z profesjonalnymi standardami. Pracuje również w języku angielskim.


Beata Stefanik

psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

            Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe m.in. z zakresu przygotowania pedagogicznego. Aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie integracyjnym.

           Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i superwizjach, poszerzając wiedzę i podnosząc swoje kwalifikacje. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

           Obecnie jest psychologiem, psychoterapeutą w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz w Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wojewódzkim Bolesławcu. Zajmuje się pracą środowiskową w tym systemową terapią rodzin, wsparciem i psychoterapią indywidualną oraz diagnostyką psychologiczną.


Zuzanna Kołodziej

psycholog, specjalista z zakresu rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży

            Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej: Opiniowanie, Edukacja, Terapia w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu oraz praktycznej diagnozy psychologicznej na Uniwersytecie SWPS

we Wrocławiu.

           Swoje doświadczenie zdobywa w toku wieloletniej pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Aktualnie pracuje w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Bolesławcu.

           Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.

           Autorka publikacji naukowych poświęconych seksualności człowieka. Czynna i bierna uczestniczka licznych konferencji naukowych.

           Aktualnie w procesie certyfikacji z zakresu seksuologii klinicznej.


Regina Słabicka 

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

           Absolwentka psychologii, specjalizacja I stopnia z psychologii klinicznej, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

           Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracowała w Poradniach Zdrowia Psychicznego, oddziałach szpitalnych, służbach mundurowych, placówkach oświatowych i opiekuńczych oraz w gabinecie prywatnym, również jako biegły sądowy.

           Zajmuje się systemową terapią rodzin. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Regina Słabicka 

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

           Absolwentka psychologii, specjalizacja I stopnia z psychologii klinicznej, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

           Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracowała w Poradniach Zdrowia Psychicznego, oddziałach szpitalnych, służbach mundurowych, placówkach oświatowych i opiekuńczych oraz w gabinecie prywatnym, również jako biegły sądowy.

           Zajmuje się systemową terapią rodzin. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Ewa Scelina

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

           Psycholog, specjalizacja I stopnia z psychologii klinicznej, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie certyfikacji. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, roczny kurs psychoterapii systemowej rodzin organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddział we Wrocławiu, czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, w Centrum CBT-EDU w Warszawie.

           Obecnie w trakcie 2-letniego kursu Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin w ujęciu systemowym, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid oraz w trakcie kursu Terapii Schematu akredytowanego przez ISST.

           Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

           Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, obecnie Oddział Dzienny Rehabilitacyjny Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Bolesławcu, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lwówku Śląskim, w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 2 w Bolesławcu oraz w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu, w Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Bolesławcu oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, a także w pracy z rodzinami.


Eliza Michałowska

specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, terapeuta EMDR

           Psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo- behawioralnym, pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i parami. Terapeuta EMDR, biegły z listy Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz EMDR.

           Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy na oddziale psychiatrycznym w Sochaczewie, na oddziale psychiatrycznym dla dorosłych w Sieniawce. Obecnie pracuje  na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu oraz w PZP dla Dzieci i Młodzieży w Bolesławcu.

Pracowała w PZP w Sieniawce i Zgorzelcu oraz w DPS, w WTZ oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym w Zgorzelcu.

           Cały czas rozwija swoje umiejętności poprzez udział w konferencjach czy szkoleniach, pracuje pod superwizją.


Martyna Węgłowska

psycholog, psychoterapeuta

            Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Obecnie uczestniczy w całościowym czteroletnim kursie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych oraz całodobowym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Obecnie pracuje także w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej jako terapeuta środowiskowy.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Żaneta Lach - Rybak 

psycholog, socjoterapeuta

            Jest absolwentką jednolitych studiów magisterskich psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

           Doświadczenie  w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku zdobywała pracując w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz jako biegła przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

           Obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na całodobowym oddziale psychiatrii dziecięcej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz udziela wsparcia psychologicznego.


Katarzyna Nowicka

psychoterapeuta, pedagog specjalny

            Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalność nauczycielska na Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, podyplomowe studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademię Liderów Szkół Wychowania i Komunikacji w Rodzinie przy Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym w Legnicy.

           Obecnie w trakcie całościowego pięcioletniego kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Pracuje w nurcie integracyjnym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracę poddaje regularnej superwizji.

           Doświadczenie zdobywała w pracy jako wychowawca i dyrektor placówki opiekuńczo-  wychowawczej dla dziewcząt, wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym dla chłopców, organizacjach pozarządowych zaangażowanych w pomoc młodzieży i rodzinom.


Monika Erens

psychoterapeuta, pedagog specjalny

            W trakcie szkolenia z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Odbyła staż kliniczny w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na całodobowym oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży oraz w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej

i Psychopterapeutycznej jako terapeuta środowiskowy.

Pracę terapeutyczną prowadzi pod superwizją specjalistów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.