Przyznanie dotacji celowej przez Województwo Dolnośląskie