Program stypendialny UMWD dla studentów 3-go roku studiów I stopnia