Podziękowanie od Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu