Podziękowania darczyńcom

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
12/05/2020
Podziękowania za darowizny
21/07/2020
Dyrekcja Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
składa serdeczne podziękowania
za pomoc i zaangażowanie mające na celu zabezpieczenie
pracowników Szpitala w medyczne środki ochrony osobistej oraz
środki dezynfekcyjne podczas pandemii Covid-19.