Działalność Centrum Zdrowia Psychicznego została rozszerzona o powiat lwówecki