„Bolesławiecki szpital wojewódzki zmienia swoje oblicze”