Komunikat w sprawie planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej

„NIM WSTANIE DZIEŃ” MUZYCZNY SPEKTAKL
06/05/2022
Obchody Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom
07/09/2022
 
 

Bolesławiec 20.05.2022r.

 Komunikat

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

w sprawie planowanego zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej (zdjęcia rentgenowskie, wyniki badań rentgenowskich) pacjentów leczących się w tut. Szpitalu

Zgodnie z § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, osoby zainteresowane uzyskaniem ww. dokumentacji medycznej (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu lub osoba bliska) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z archiwistą.

 

 

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

ul. Aleja Tysiąclecia 30

59-700 Bolesławiec

lub wysłać pocztą elektroniczną na adres email:

sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl

 

Dokumentacja będzie odsyłana pocztą na wskazany we wniosku adres.

 

Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerem telefonu:

571 306 430.

 

Zniszczenie ww. dokumentacji nastąpi po upływie miesiąca, licząc od daty publikacji komunikatu.