Podziękowania za darowizne

Stypednia 1000 złotych brutto dla Studentów trzeciego roku Pielęgniarstwa i Położnictwa
9 września 2020
Dzień Ratownictwa Medycznego
13 października 2020
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraz z Pracownią Testów Psychologicznych

i Pedagogicznych podarowała Szpitalowi narzędzia diagnostyczne

– testy psychologiczne i psychologiczno-pedagogiczne.

Darowizna została przekazana na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.