Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Rejestracja- +48 57 130 63 36

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Za pracę w Poradni odpowiada kierownik Poradni- Bożena Pawłowska- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Kontakt telefoniczny: 571306336.

Poradnia jest czynna we wszystkie dni robocze . Na pierwszy kontakt prosi się o umawianie w godz. 15.00-16.00 celem dokonania formalności związanych z zapisem na terapię.

Oferta terapeutyczna Poradni skierowana jest do :

• osób dorosłych uzależnionych od alkoholu,

• osób dorosłych z uzależnieniem mieszanym ( alkohol + narkotyk)

• członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu/narkotyku przez ich bliskich

Podstawowym celem terapii uzależnienia jest :

• pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych do utrzymania stałej abstynencji,

• pomoc w nabyciu umiejętności do funkcjonowania w zdrowy, satysfakcjonujący sposób.

Do osiągnięcia tych celów niezbędne jest:

• zdobycie wiedzy o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach,

• skonfrontowanie własnych doświadczeń z objawami uzależnienia,

• uświadomienie sobie związku picia z problemami życiowymi dającymi o sobie znać w różnych obszarach funkcjonowania,

• umiejętność rozpoznawania mechanizmów psychologicznych uzależnienia,

• uświadomienie sobie bezsilności wobec alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój,

• uświadomienie sobie potrzeby wsparcia ze strony grup samopomocowych i profesjonalistów,

• uświadomienie sobie przeszkód na drodze trzeźwienia i przesłanek rokujących wyzdrowienie

Leczenie ambulatoryjne ( psychoterapia)odbywające się się w Poradni realizowane jest w formie spotkań indywidualnych i grupowych z terapeutą .

W Poradni realizowany jest :

• podstawowy program terapii uzależnień - zajęcia odbywają się w trzech blokach tematycznych w poniedziałki, wtorki i czwartki

• program terapii zaawansowanej- zajęcia dla osób po podstawowym programie terapii uzależnień, zajęcia odbywają się w poniedziałki

• grupa dla osób współuzależnionych- zajęcia odbywają się we środy

W Poradni prowadzona jest także psychoterapia indywidualna skierowana do osób uzależnionych i współuzależnionych.

Do Poradni nie wymagane jest skierowanie od lekarza.

Osoby chętne do podjęcia terapii proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Leczenie w Poradni jest bezpłatne, skierowane do osób ubezpieczonych jak i nieubezpieczonych.