Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej

ordynator - Frąckiewicz Adam

kierownik rehabilitantów - Anna Gołąbek

piel.oddziałowa - Danuta Tomczyk

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka- +48 57 130 64 03