Oddział rehabilitacji neurologicznej

ordynator - Frąckiewicz Adam

piel.oddziałowa - Danuta Tomczyk

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka- +48 57 130 64 03