Oddział Dzienny

kierownik oddziału- Krystian Antoniewicz

piel. koordynyjąca- Dorota Nakonieczna

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek- +48 57 130 63 29

Rzecznik praw pacjenta przy Oddziale dziennym- +48 57 130 63 91