Oddział 9 ZOL

kier.zol - Gzubicka Bogusława

piel.oddzialowa- Horochowska Lidia

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek- +48 57 130 63 62

Informacje dotyczące przyjęcia na oddział ZOL

Sekretariat ZOL st.insp.d/s ZOL - Urszula Burdukiewicz - nr telefonu: +48 57 130 63 09

Kierownik ZOL - nr telefonu: +48 57 130 63 11

Druk - Wniosek do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Druk - Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego (do wniosku)