Oddział Psychosomatyczny 8A

ordynator - Elżbieta Irowska-Musiał

piel.oddziałowa - Kaźmierczak Halina

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek- +48 57 130 64 21

Telefon dla pacjentów- +48 57 130 63 33