Oddział Psychiatryczny 8B 8C

ordynator - Marek Bińkowski

z-ca ordynatora - Izabela Bronowicz

piel.oddziałowa 8B - Kornela Adamczyk

piel.oddziałowa 8C - Bogumiła Szwed

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek oddziału 8B- +48 57 130 63 42

Dyżurka Pielęgniarek oddziału 8C- +48 57 130 64 42