Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) 7C

ordynatora- Cecylia Postek-Zyg

piel.oddziałowa- Marzanna Grzesik

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek- +48 57 130 64 46

Telefon dla pacjentów- +48 57 130 63 43