Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym zabezpieczeniu 5CS

ordynator - Jacek Olesiński

piel.oddziałowa - Jolanta Owczarz

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek- +48 57 130 63 51

Telefon dla pacjentów- +48 57 130 63 06