Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży 5B

ordynator- Violetta Czuj-Rozenbajgier

piel.oddziałowa- Lucyna Bednarz

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek- +48 57 130 63 07

Telefon do mamy- 75 8024 003