Oddział Psychiatryczny 4B

ordynator - Wojciech Donotek

piel.oddziałowa - Pikulska Grażyna

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek- +48 57 130 63 34

Telefon dla pacjentów- +48 57 130 63 65