Oddział Psychiatryczny 3A 3B

ordynator- Małgorzata Bińkowska

z-ca ordynatora- Jacek Madejek

piel.oddz. 3A- Elżbieta Piwowarska

piel.oddz. 3B- Barbara Sotomska

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek oddziału 3A- +48 57 130 63 79

Telefon Dla pacjentów oddziału 3A- +48 57 130 63 82

Dyżurka Pielęgniarek oddziału 3B- +48 57 130 63 80

Telefon dla pacjentów oddziału 3B- +48 57 130 63 83