Kampania informacyjno-edukacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Życzenia z okazji Dnia Mamy
26 maja 2021
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka
1 czerwca 2021

Kampania informacyjno-edukacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram”, która ma na celu zwiększenie wiedzy o chorobach otępiennych,w tym o chorobie Alzheimera,

a także o potrzebach osób żyjących z chorobą otępienną i ich opiekunów rodzinnych.Materiały dostępne są również na stronie:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-alzheimer-rozumiem-wspieram