Aktualności

LEKARZE REZYDENCI - oferta zatrudnienia

Zatrudnimy lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży do pracy w Oddziałach Psychiatrycznych w Bolesławcu.

Oferujemy: możliwość odbycia szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim i pozarezydenckim, pomoc merytoryczną w formalnościach związanych z przeniesieniem/uzyskaniem rezydentury.

Lekarzom rezydentom proponujemy dodatkową, finansową motywację.

Aktualnie posiadamy trzy wolne miejsca specjalizacyjne z zakresu psychiatrii i cztery z psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą.